فایل های دسته بندی برنامه سالانه و تقویم اجرایی - صفحه 1

دانلود فایل مدیریت آسان مدرسه ابتدایی

دانلود فایل مدیریت آسان مدرسه ابتدایی

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تقویـم اجرایی معاونت پرورشی ابتدایی و متوسطه 1400-1401

تقویـم اجرایی معاونت پرورشی ابتدایی و متوسطه 1400-1401

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کاربرگ برنامه ریزی مطالعات درسی ویژه ی نوجوانان

در کاربرگ برنامه ریزی دانش اموزان قادر خواهند بود یک برنامه مطالعات هفتگی تدوین و اجرا نمایند .

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه ی عملیاتی تدبیر400-1399

برنامه مطابق با فرمت جدید بارگزاری شده در سامانه ی همگام می باشد.

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی طبق کرونا

دانلود طرح تدبیر مدارس ابتدایی طبق کرونا

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود صورتجلسات برنامه تدبیر

دانلود صورتجلسات برنامه تدبیر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود اکسل تحلیل ماتریسی متوسطه اول

Excel تحلیل ماتریسی متوسطه اول + راهنما

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تقویم اجرایی معاون آموزشی

تقویم اجرایی معاون آموزشی

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود برنامه بوم مدرسه

دانلود برنامه بوم مدرسه

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2قبلی · بعدی